Konkursy 2016 r.

Burmistrz Więcborka ogłasza Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych w zakresie kultury, kultury fizycznej, sportu i rekreacji w 2016r.Rozstrzygnięcie Konkursu Ofert